500+ a alimenty

Spór o 500+ i alimenty w hmm… blogodoktrynie?

Anna Koziołkiewicz-Kozak            25 kwietnia 2016            Komentarze (0)

Najpierw toczył się spór, czy świadczenie to winno być brane pod uwagę przez sądy przy ustalaniu wysokości alimentów, czy też nie. Jedni uważali, że nie (takie stanowisko zajęłam w artykule Program 500 + a alimenty), inni, że tak, większość, że “to zależy”. Ustawodawca stanowiska nie zajął. Teraz wygląda na to, że zajmie, przynajmniej tak wynika […]