Skontaktuj się!

Wspólne dzieci

Jak zabezpieczyć dziecko w sytuacji rozstania rodziców? Do kogo się zwrócić? Polecam kompendium wiedzy – Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców – poradnik dla  rodziców i profesjonalistów. Po kolei zestawione są prawa dziecka, prawa i obowiązki rodziców oraz obowiązki następujących instytucji w sytuacji rozpadu rodziny: placówki oświatowe instytucje pomocy społecznej sąd służba kuratorska opiniodawcze zespoły […]

Brak uregulowania kontaktów – co to znaczy? Jaki jest skutek, jeśli nie masz uregulowanych kontaktów z dzieckiem, z którym na co dzień nie mieszkasz? Czy to znaczy, że kontakty są swobodne? Mogą odbywać się dowolnie, “na żądanie”? Czy wręcz przeciwnie, brak regulacji oznacza, że nie możesz widywać się ze swoim dzieckiem, o ile drugi rodzic […]

Czytelniczka pyta: Podział majątku. Jeśli dzieci zostają przy jednym z rodziców to wydaje mi się, że podział majątku nie może być 50:50, bo rodzic przy którym zostają dzieci będzie potrzebował np. większego mieszkania. Czy sprawa o podział majątku uwzględnia to z kim zostają dzieci? Nie, nie uwzględnia w taki sposób, by uzasadniało to nierówny podział […]

Ostatnio większość pytań dotyczyło sytuacji, w której znaleźliśmy się z powodu koronawirusa, najwyraźniej jednak cześć z Was wykorzystuje ten czas, by spokojnie przygotować się do tego, co potem, bo powoli wracają pytania w kwestiach “regularnych”. Czytelniczka pyta: Czy możliwe jest na jednej rozprawie przeprowadzenie rozwodu, podziału majątku i opieki nad dziećmi? Tak, jest możliwe. Warunek […]

W artykule Ograniczenie władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka tłumaczę, że zwrot “ograniczenie do” znaczy dokładnie odwrotność tego, co się często sądzi. W komentarzu, Czytelniczka pyta: To jak powinien brzmieć wniosek jeżeli chce się ograniczyć ojcu możliwość decydowania na temat edukacji i leczenia? Otóż: Zasada ogólna. Jeśli efekt ma być taki, że drugi rodzic NIE […]