Sierpień 2019

To w końcu jak sformułować wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Anna Koziołkiewicz-Kozak            07 sierpnia 2019            Komentarze (0)

W artykule Ograniczenie władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka tłumaczę, że zwrot “ograniczenie do” znaczy dokładnie odwrotność tego, co się często sądzi. W komentarzu, Czytelniczka pyta: To jak powinien brzmieć wniosek jeżeli chce się ograniczyć ojcu możliwość decydowania na temat edukacji i leczenia? Otóż: Zasada ogólna.   Jeśli efekt ma być taki, że drugi rodzic […]