Skontaktuj się!

sierpień 2019

W artykule Ograniczenie władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka tłumaczę, że zwrot „ograniczenie do” znaczy dokładnie odwrotność tego, co się często sądzi. W komentarzu, Czytelniczka pyta: To jak powinien brzmieć wniosek jeżeli chce się ograniczyć ojcu możliwość decydowania na temat edukacji i leczenia? Otóż: Zasada ogólna. Jeśli efekt ma być taki, że drugi rodzic NIE […]