Skontaktuj się!

Program 500 Plus

Dogadujecie się, alimenty w ustalonej kwocie wpływają na Twoje konto, ale potrzebujesz dokument, np. żeby móc uzyskać świadczenie wychowawcze (500+)? Bo zgodnie z przepisem: Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego […]

Spór o 500+ i alimenty w hmm… blogodoktrynie?

Anna Koziołkiewicz-Kozak25 kwietnia 2016Komentarze (0)

Najpierw toczył się spór, czy świadczenie to winno być brane pod uwagę przez sądy przy ustalaniu wysokości alimentów, czy też nie. Jedni uważali, że nie (takie stanowisko zajęłam w artykule Program 500 + a alimenty), inni, że tak, większość, że „to zależy”. Ustawodawca stanowiska nie zajął. Teraz wygląda na to, że zajmie, przynajmniej tak wynika […]

Wszystko o 500+ w pytaniach i odpowiedziach

Anna Koziołkiewicz-Kozak11 marca 201654 komentarze

Zasypujecie mnie taką liczbą pytań w komentarzach, mailach, telefonicznie, na Fb i na żywo, że postanowiłam przeczytać w końcu i przeanalizować w całości tę ustawę 500+, która zresztą wcale nie nazywa się 500+, tylko „ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”, zaś „500 zł” nosi nazwę „świadczenie wychowawcze”. Przetrawiłam ją od A do Z i […]

Program 500+ a alimenty

Anna Koziołkiewicz-Kozak29 stycznia 201611 komentarzy

Wejdzie, nie wejdzie, jeśli wejdzie, to kiedy wejdzie – nie wiadomo. Ale pytacie: jak to się ma do alimentów?  A konkretnie – czy środki z programu 500+ powinny być uwzględniane przy ustalaniu wysokości alimentów? Dobre pytanie. Uważam, że nie, przez analogię ze świadczeniami z opieki społecznej – aktualnie fakt pobierania tego rodzaju świadczeń nie jest […]