Skontaktuj się!

W jaki sposób napisać uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie alimentów?

Anna Koziołkiewicz-Kozak28 listopada 2018Komentarze (0)

Czytelniczka pyta:

W jaki sposób napisać uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie alimentów na córkę od ojca?

Dobrze jest tę część uzasadnienia pozwu wyszczególnić – oddzielić graficznie i zatytułować: „Uzasadnienie wniosku o udzielenie zabezpieczenia.”

Pamiętaj, że w sprawie o alimenty podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Nie musisz zatem na tym etapie podawać dowodów, lecz tylko dać podstawy do przypuszczenia, że roszczenie istnieje w rzeczywistości. Podstawą taką na etapie składania pozwu są Twoje twierdzenia przytoczone na uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie.

Żeby wywód uporządkować, można na początku uzasadnienia przywołać, że podstawą roszczenia o alimenty jest wykazanie następujących okoliczności (art. 133 w zw. a art. 135 kro):

  1. Pozwany jest ojcem powódki.
  2. Wysokość potrzeb powódki.
  3. Możliwości zarobkowe pozwanego.

Następnie do każdego z punktów trzeba się odnieść, na przykład w taki sposób:

„Ad. 1

Ojcostwo pozwanego wynika z załączonego do pozwu odpisu skróconego aktu urodzenia powódki.

Ad. 2

Potrzeby powódki zostały uprawdopodobnione sporządzonym zestawieniem wydatków. Wysokość tych wydatków odpowiada przeciętnym, zgodnym z zasadami doświadczenia życiowego wydatkom.

Ad. 3

Możliwości zarobkowe pozwanego zostały uprawdopodobnione poprzez wskazanie miejsca pracy pozwanego i wysokości uzyskiwanych dochodów, a także jego dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Z powyższego wynika, iż kwota odpowiada możliwościom zarobkowym pozwanego.

Powyższe uzasadnia uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie roszczenia na czas trwania sprawy.”

Jest to oczywiście bardzo ramowy przykład – w zależności od okoliczności konkretnej sprawy, może być potrzeba, by napisać więcej. Natomiast w sytuacji, gdy składamy wniosek o zabezpieczenie razem z pozwem, jak najbardziej sensowne jest odwołanie się do uzasadnienia samego pozwu i do dokumentów do niego załączonych.

Krótko mówiąc:

– nie musisz pisać dwa razy tego samego;

– jednak uzasadnienie o udzielenie zabezpieczenia napisz jaką oddzielną część uzasadnienia pozwu, w przeciwnym bowiem razie sąd wezwie Cię do uzupełnienia i stracisz niepotrzebnie czas.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 749 861e-mail: annakoziolkiewicz@wp.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: