Skontaktuj się!

Alimenty dla babci

Anna Koziołkiewicz-Kozak25 czerwca 2015Komentarze (0)

Dzisiaj odpowiadam na pytanie Czytelniczki:

„Czy możliwe jest zasądzenie alimentów od wnuczki na babcię?”

babcia i pieniądze

Jest możliwe. Co do zasady obowiązek alimentacyjny jest.

Z tym że przepis mówi: „jeżeli jest kilku zstępnych obowiązek alimentacyjny obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.” Oznacza to, że w pierwszej kolejności przed wnukami zobowiązane do alimentów są dzieci.

Czyli babcia / dziadek może dochodzić alimentów od wnuczki / wnuka, ale dopiero wtedy, jeśli:

  • dzieci nie ma (nie żyją);
  • dzieci są, ale żadne z nich nie jest w stanie łożyć na swoich rodziców ( z powodu wieku, ułomności fizycznej lub psychicznej, choroby itp. nie może podjąć pracy zarobkowej i nie ma majątku lub innych dochodów);
  • uzyskanie potrzebnych środków od dzieci na czas jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami (np. babcia ma wprawdzie syna, ale nie wiadomo gdzie przebywa, jest wprawdzie możliwe prowadzenie sprawy o alimenty, ale egzekwowaniu wyroku może okazać się niemożliwe, inny przykład: wiadomo wprawdzie gdzie syn przebywa, z tym, że jest to państwo, z którym nie łączy Polski żadna umowa międzynarodowa i w praktyce wyroku alimentacyjnego nie da się skutecznie wykonać);

Jeśli jedna z powyższych przesłanek będzie spełniona, sąd może zasądzić alimenty.

W wyjątkowych wypadkach, sąd może oddalić pozew o alimenty, jeśli żądanie będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, czyli niezgodne z powszechnym poczuciem sprawiedliwości  (np. sytuacja, w której dziadek, który znęcał się nad rodziną i przepił cały majątek, dochodzi od wnuka alimentów).

Wysokość alimentów ustala się na zasadach ogólnych, czyli oceniając:

  • usprawiedliwione potrzeby uprawnionego
  • zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.

Co się kryje pod tymi przesłankami, opisałam we wpisie Wysokość alimentów – jak obliczyć i jakie dowody złożyć?

Oczywiście w przypadku babć / dziadków, lista ich potrzeb będzie uwzględniała częściowo inne pozycje wynikające z ich wieku, w szczególności związane ze stanem zdrowia (zwykle znaczną pozycję w budżecie osób starszych stanowią leki), czy potrzebą opieki, pomocy w codziennych czynnościach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 749 861e-mail: annakoziolkiewicz@wp.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: