Skontaktuj się!

Wszystko o 500+ w pytaniach i odpowiedziach

Anna Koziołkiewicz-Kozak11 marca 201654 komentarze

Zasypujecie mnie taką liczbą pytań w komentarzach, mailach, telefonicznie, na Fb i na żywo, że postanowiłam przeczytać w końcu i przeanalizować w całości tę ustawę 500+, która zresztą wcale nie nazywa się 500+, tylko „ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci”, zaś „500 zł” nosi nazwę „świadczenie wychowawcze”.

Przetrawiłam ją od A do Z i odpowiem na wszystkie te pytania. No to po kolei:

 1. Co się wlicza do dochodu w rozumieniu ustawy, a w szczególności, czy wlicza się alimenty? Czy także te, które dostaję z funduszu alimentacyjnego?

Definicja „dochodu” w ustawie jest sformułowana w sposób nieprzyjazny dla nie prawnika, gdyż odsyła od innej ustawy, w dodatku nie wskazanej z nazwy. Możemy bowiem dowiedzieć się, że dochód oznacza „dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych”. No więc musimy przejść do ustawy o  świadczeniach rodzinnych, a tam w przydługiej definicji (którą bardzo upraszczam) – czytamy, że:

 • od dochodu odejmuje się alimenty, które Ty płacisz na rzecz innych osób;
 • uwzględnia się natomiast (upraszczam i pomijam rzadsze):

a) dochody z wszelkiej działalności zarobkowej – czyli wynagrodzenie za pracę, dochód z działalności gospodarczej, także w specjalnych strefach ekonomicznych, z umów cywilnoprawnych itp., także uzyskiwane z granicą, po odjęciu podatków i ZUS-u,
b) wszelkie emerytury, renty, także renty szczególnego rodzaju (np. dla inwalidów wojennych, dodatki kombatanckie itp.),
c) zasiłki chorobowe,
d) bezzwrotne środki pomocy zagranicznej (w praktyce chodzi o środki unijne), także tzw. dopłaty unijne do gruntów rolnych,
e) należności służb mundurowych wysyłanych na różnego rodzaju misje zagraniczne
f) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych po odjęciu ZUS-u
g) alimenty na rzecz dzieci, a także świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów (czyli tzw. alimenty z funduszu)
h) stypendia – doktoranckie, habilitacyjne, sportowe, socjalne przyznane uczniom lub studentom,
i) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego
j) nieopodatkowane diety za czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
k) ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe (PKP, górnicy itp.)
l) zwrot podatku dochodowego z tytułu odliczenia na dzieci
ł) świadczenie rodzicielskie

 

2. Czy 500 zł na dziecko będzie się wliczało do dochodu, od którego zależą świadczenia z pomocy społecznej i inne formy pomocy? Czy nie będzie tak, że przez to, że dostanę 500 zł na dziecko, przestanie mi przysługiwać prawo do innych świadczeń?

Odpowiedź kryje się w przepisach zmieniających inne ustawy (te dotyczące innych form pomocy świadczonych przez państwo) – przeanalizowałam je po kolei. I tak (w nawiasie podaję właściwy przepis po nowelizacji – może się przydać, bo docierają do mnie sygnały, że pracownicy ośrodków pomocy społecznej wielu rzeczy jeszcze nie są pewni):

a) świadczenia z pomocy społecznej

Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego (art. 8 ust. 4 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej).

b) mieszkanie w TBS

Do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego (art. 30 ust. 4a ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego).

c) pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacja premii gwarancyjnej z książeczek mieszkaniowych

Do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się (…) świadczenia wychowawczego (art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych).

d) dodatki mieszkaniowe

Do dochodu nie wlicza się (…) świadczenia wychowawczego (art. 3 ust. 3 zdanie drugie ustawy o dodatkach mieszkaniowych).

e) świadczenia rodzinne (m.in. zasiłek rodzinny, zapomoga wypłacana przez gminy, „becikowe”, świadczenie rodzicielskie)

Tu odpowiedź nie jest tak oczywista, gdyż nie dodano przepisu, który wprost by to przesądzał. Uważam, że świadczenie wychowawcze nie wlicza się do dochodu, ponieważ nie znowelizowano art. 3 ust. 1 c), w którym zdefiniowano „dochód” w rozumieniu tej ustawy. Skoro świadczenia wychowawczego nie dodano, to go tam nie ma.

f) świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Dochód w ustawie o pomocy osobom uprawnionych do alimentów został zdefiniowany poprzez odesłanie do ustawy o świadczeniach rodzinnych (art. 2 pkt. 4). O ile zatem moja interpretacja z poprzedniego punktu jest prawidłowa, to 500 zł na dziecko nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3. Czy 500 zł dostaną także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka?

Tak, choć będzie się to nazywało „dodatek wychowawczy” (art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

4. Czy 500 zł na dziecko będzie zwolnione spod egzekucji (komornik nie będzie mógł go zająć)?

Tak, zarówno Kodeks postępowania cywilnego (art. 833 k.p.c.), jak i ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 10) zostały znowelizowane w ten sposób, że świadczenie wychowawcze nie podlega egzekucji.

5. Czy 500 zł na dziecko będzie wolne od podatku dochodowego?

Tak, w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznym w art. 21 ust. 1, w którym wymienione są świadczenia wolne od podatku dochodowego, w pkt. 8 dodano także „świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.”

Zobacz też artykuł mec. Małgorzaty Bętkowskiej Czy świadczenie z programu „500+” podlega opodatkowaniu?

6. Czy pełnomocnictwo w sprawach dotyczących 500 zł na dziecko będzie podlegało opłacie skarbowej 17 zł?

Nie, pełnomocnictwo w tym sprawach (podobnie jak np. w sprawach o alimenty czy w sprawach dotyczących świadczeń z pomocy społecznej) zostało zwolnione od opłaty skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. c ustawy o opłacie skarbowej).

7. Rozstaliśmy się. Kto ma prawo wystąpić o 500 zł na nasze dziecko?

Przepis mówi – „ten, kto faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem”. Czyli nie ten, kto ma pełnię władzy rodzicielskiej. I nie ten, przy którym ustalone jest miejsce stałego pobytu dziecka.

Naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego zamiast posłużyć się jasnymi kategoriami określającymi sytuację prawną dziecka, ustawodawca użył nowego pojęcia. W dodatku np. „miejsce stałego pobytu dziecka” wynika z treści orzeczenia sądu i o wiele łatwiejsze byłoby wykazanie tej okoliczności – wystarczyłoby dostarczyć odpis np. wyroku rozwodowego. Tymczasem, w przypadku „faktycznego sprawowania opieki”, w razie wątpliwości, ma być to ustalane w drodze wywiadu środowiskowego. Czyli pracownik socjalny będzie musiał wykonać dodatkową pracę, w dodatku nie da się wykluczyć ryzyka błędnych wniosków z takiego wywiadu.

Co więcej, „jeżeli opieka jest sprawowana jednocześnie przez oboje rodziców (opiekunów)”, świadczenie wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek. Czy dotyczy to sytuacji, gdy rodzice zgodnie sprawują opiekę, razem mieszkają i  wychowują dziecko i złożenie wniosku przez dowolnego z nich jest tylko kwestią techniczną? Czy na przykład sytuacji, gdy wychowują dziecko w systemie tzw. opieki naprzemiennej? Nie wiem. Przejrzałam w poszukiwaniu intencji ustawodawcy uzasadnienie projektu, jest tam bardzo dużo na temat demografii, natomiast uzasadnienie poszczególnych uregulowań sprowadza się do… ich przytoczenia.

Zobacz też artykuł mec. Grażyny Tomanek 500+ a opieka naprzemienna

8. Mam bliźnięta. Które z moich dzieci jest pierwsze, a które drugie?

To, które wskażesz jako pierwsze.

9. Jakie są obowiązki organizacyjne gminy związane z wypłatą świadczenia wychowawczego?

Przeczytasz o tym w artykule mec. Iwony Kowalskiej Rodzina 500 plus – pierwsze obowiązki organizacyjne gminy

10. Czy świadczenie wychowawcze wpłynie na zdolność kredytową?

Może tak, może nie. Zastanawia się nad tym mec. Agnieszka Stec-Bielak w artykule 500 zł „na dziecko” zwiększy zdolność kredytową?

11. Czy środki z programu 500+ powinny być uwzględniane przy ustalaniu wysokości alimentów?

Pisałam o tym w artykule Program 500+ a alimenty

***

Jeśli coś jeszcze Cię nurtuje – napisz w komentarzu, zastanowię się i spróbuję znaleźć odpowiedź 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 749 861e-mail: annakoziolkiewicz@wp.pl

54 odpowiedzi na “Wszystko o 500+ w pytaniach i odpowiedziach”

 1. Natalia pisze:

  Witam.
  Moje pytanie brzmi: Czy dziecko z pierwszego małżeństwa jest liczone jako dziecko pierwsze i 500+ będzie przyznawane na kolejne dzieci mężczyzny w przypadku gdzie jego pierwsze dziecko miejsce zamieszkania ma przy matce, a ojciec nie jest pozbawiony praw rodzicielskich i płaci alimenty?

  • Anna Koziołkiewicz-Kozak pisze:

   Sądzę, że nie, gdyż w takim wypadku, to matka jest rodzicem „faktycznie sprawującym opiekę nad dzieckiem”. Władza rodzicielska nie jest kryterium. Nie jest też nim jednak niestety także kryterium „miejsca stałego pobytu dziecka” – niestety, gdyż to byłoby jasne i proste do weryfikacji, a tak, w razie wątpliwości, ma być przeprowadzany wywiad środowiskowy…

   • Maciej pisze:

    Dzień dobry! Moje pytanie brzmi następująco…jestem ojcem córki z pierwszego związku nie formalnego,rostałem się z partnerką ale mamy ze sobą świetny kontakt i wzajemnie na przemian sprawujemy opike nad naszą córka bez ingerencji sądu jedynie płacę alimenty w wyniku wspólnej ugody, córka czasem przebywa u mamy a czasem u mnie…po rozstaniu zarówno ja jak i moja była partnerka wstąpiliśmy w odrębne związki małżeńskie w których mamy po drugim dziecku na które chciałbym złożyć wniosek uwzględniając starsza córkę jako pierwsze dziecko na które nie będę się ubiegał o pomoc finansową, była partnerka także będzie wnioskowała o pomoc tylko na drugie dziecko…czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne gdyż dzielimy się opieką naprzemiennie ustalona w formie dobrowolnej umowy między nami natomiast ustawodawca wspomina o wyroku sądu dot. opieki naprzemiennej…czy taki wyrok jest konieczny bo wydaje mi się absurdem przy zdrowych relacjach abyśmy musieli teraz angażować sąd aby mieć możliwość skorzystania z pomocy?
    ?

 2. Ela pisze:

  Witam,
  Do wniosku sa uwzględniane dobrowolne alimenty, które ojciec płaci na dziecko. Chcemy zmienić tą kwotę w celu uzyskania świadczenia 500+. Niestety ojciec dziecka ma obawy, że jeśli nasza sprawa trafi do sądu o alimenty (różnie w życiu bywa) to on będzie pokrzywdzony, że za mało wysyłał. Stąd pytanie:
  Czy dla sądu liczy się to jaka była między nami ugoda dot alimentów czy potwierdzenia dokonanych miesięcznych przelewów.

 3. Ewa pisze:

  Witam!Mamy ślub lecz nie mieszkamy razem już od kilku lat, mąż ma inny meldunek, mamy jedno dziecko które jest cały czas ze mną, nie mamy rozwodu, nie pobieram alimentów tylko teśćiowie przesyłają mi na 14 letnią córkę co miesiąc 300 zł dobrowolnie, ja pracuję na 3/4 etatu, zarabiam netto około 1100zł. Obecnie chciałabym złożyć wniosek o 500+ tylko nie wiem jak to zrobić czy mam podawać w nim dochody męża których nie znam i obawiam się czy mąż wogóle dostarczył by mi zaświadczenia znając życie . Czy mogłabym złożyć oświadczenie o tym że sama wychowuję dziecko i wtedy podałabym swoje dochody, nie wiem też czy musiałabym podawać te 300zł od teściów? Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuje.

 4. Marcin pisze:

  Dzień dobry
  Mam pytanie odnośnie wyliczania dochodu w programie. Ja pracuję na etacie, żona w 2014 prowadziła działalność, mamy 1 dziecko. Żona w 2014 roku wykazała stratę. Traktując literalnie definicję dochodu jako przychód pomniejszony o koszty itd. moja żona osiągnęła dochód z „minusem” czyli np. -5000 sumując go z moim dochodem ( ten jest z „+”) wychodzi że mamy dochód na członka rodziny poniżej 800 zł, natomiast jeśli przyjmiemy ze żona uzyskała dochód równy zero wtedy dochód na członka rodziny będzie powyżej progu dla jednego dziecka. Czy jest gdzieś jasno opisane jak to będzie liczone, czy dowolna interpretacja w każdej gminie. :). Jak ewentualnie to wygląda Pani zdaniem, czy składać wniosek? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

 5. Aneta pisze:

  Witam

  Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji,czy mogę złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ w sytuacji gdy jestem mężatką po raz drugi. Z pierwszego małżeństwa mam syna 15 lat. Z drugiego małżeństwa córkę 5 lat. W roku 2009 sąd przyznał opiekę nad synem mojemu byłemu mężowi, jednak syn od momentu zawarcia związku małżeńskiego przez ojca (2014), nie dogaduje się z nim i przeprowadził się do mnie, nie utrzymując kontaktów z ojcem. Ojciec dziecka przelewa mi co miesiąc alimenty na utrzymanie syna. Faktyczną opiekę nad dzieckiem sprawuję ja. Zgodnie z waszą interpretacją rozumiem, że świadczenie należy się rodzicowi który faktycznie sprawuje opiekę, wspólnie zamieszkuje i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Ja nadmieniam że chcę się starać o środki na drugie dziecko tj. na córkę bez kryterium dochodowego. Czy w takikej sytucji mogę złożyć wniosek? i czy Mops w takiej sytuacji celem weryfikacji może sporządzić wywiad środowiskowy?

 6. Małgorzata pisze:

  Mam pytanie odnosnie punktu 1h. Czy mam rozumiec, ze stypendium naukowe (za dobre wyniki w nauce), ktore otrzymywalam w trakcie studiow licencjackich nie wlicza sie do tej kategorii?

  • Marta pisze:

   Również proszę o odpowiedź, czy stypendium naukowe-za dobre wyniki w nauce wlicza się do dochodu? Nie jest to ani stypendium habilitacyjne, ani doktoranckie ani sportowe ani socjalne.

  • Paweł pisze:

   Do dochodu rodziny nie wlicza się stypendiów naukowych przyznanych za wyniki w nauce. W art. 3 pkt 1) lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych brak jest ww. pozycji w katalogu dochodów nieopodatkowanych.

 7. remigiusz pisze:

  no tak tak ale ja płacę 1500zł na 3 dzieci a b,żona dostanie teraz na nie + 500 a mi chce podnies alimenty o 900 zł czy to ma sens?

 8. Kasia pisze:

  Witam,
  Mam pytanie odnosnie diety zagranicznej (maz pracuje w Polskiej firmie transportowej, ale jezdzi po Europie-wtedy naliczane sa mu diety) . Czy diety bedace zwrotem kosztow poniesionych podczas wyjazdu sluzbowego , uwzglednia sie przy wyliczeniu kwoty/czlonka rodziny. Maz otrzymuje pit , na ktorym jest uwzgledniona tylko pensja bez diet. Bardzo prosze o odpowiedz

  • Paweł pisze:

   Dochód z diet zagranicznych m.in. kierowców wliczane są do dochodu rodziny, jako dochód nieopodatkowany wymieniony w art. 3 pkt 1) plit. c) tiert 10 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Powyższe zostało potwierdzone licznymi wyrokami sądów administracyjnych.

 9. Magda pisze:

  Witam otrzymuje stypendium dla osób niepełnosprawnych. Czy to stypendium także Wlicza się do dochodu przy programie 500 +?

  • Marta pisze:

   Również proszę o odpowiedź, czy stypendium naukowe-za dobre wyniki w nauce wlicza się do dochodu? Nie jest to ani stypendium habilitacyjne, ani doktoranckie ani sportowe ani socjalne.

 10. pytajacy pisze:

  Witam mam takie pytanie. Jestem kierowca miedzynarodowym. Szef rozpisuje diety, choc ich fakrycznie nie dostaje. Czy to wplywa na moje 500+. Czy przez te diety nie dostane na 1 dziecko 500zl?? Dzieki za odpowiedz.

 11. Marian pisze:

  Dzień dobry . Pracuję jako kierowca międzynarodowy czy zwrot kosztów wyjazdu służbowego wlicza się do dochodu. Dziękuję za odpowiedź. pozdrawiam

 12. Jagoda pisze:

  Dzien dobry mam pytanie czy jak jestem pozbawiona praw rodzicielskich i place alimenty mi przyznane przez sad, mieszkam za granica i mam kolejne dziecko ,byly chlopak skontaktowal sie ze mna pod pretekstem ze chce zebym mu podala moj adres zamieszkania bo potrzebne mu do zgloszenia mnie ze znim nie mieszkam i chce starac sie o 500+ . On ma firme ktora dobrze preferuje moje pytanie czy naprawde potrzebny mu jest muj adres niechce mu podawac mojego adresu ze wzgledu mojego bezpieczenstwa. Za wszelka odpowiedz z góry dziekuje

  • Anna Koziołkiewicz-Kozak pisze:

   Adres może być potrzebny urzędowi w celu zweryfikowania, gdzie jest drugi rodzic (urząd ustala, który z rodziców ma prawo do 500+)

 13. Janusz pisze:

  Pani mecenas, witam Panią i chciałbym skomentować Pani artykuł oraz dopytać sie o pewną sprawę.
  Otóż w kwestii dochodu z dopłat obszarowych dla rolników, ( pkt 1 d) to nie wlicza się tych dopłat dodatkowo do dochodu, gdyż jest to dochodem z gospodarstwa rolnego (pkt 1 i)
  Taką informację uzyskałem z GUS, który to wylicza średni dochód z hektara. GUS wyliczając dochód z hektara uwzględnia w tym dopłaty bezpośrednie. Może innych form np., na zakup maszyn, modernizacje nie, tego nie wiem.
  Natomiast pytanie moje dotyczy kwestii świadczenia wychowawczego, gdyż skoro jest ono przyznawane na dziecko to powinno „iść” za dzieckiem. Nie powinno mieć znaczenia kto jakie ma prawa i obowiązki, ale kto w jakim zakresie dzieckiem sie opiekuje. Opieki naprzemiennej jako sądowe rozstrzygnięcie w Polsce nie ma. Ale czyż w sytuacji gdy rodzice po rozwodzie opiekują sie dzieckiem, każdy w jakimś zakresie i przedziale czasowym to czy to nie jest opieka naprzemienna? Oczywiście nie zawsze po 50%, ale np. 30 na 70 lub podobnie? Opieka wspólna jest wtedy gdy rodzice zamieszkują razem, Kontakty ( swoją drogą ohydne sformułowanie ustawodawcy) to gdy dziecko spotyka się z rodzicem sporadycznie na godzinę lub kilka godzin, rodzic idzie z dzieckiem do kina, zoo ale odbiera dziecko ubrane i po kilku godzinach odprowadza dziecko do drugiego rodzica. W sytuacji gdy rodzic zabiera dziecko do siebie na 1 lub więcej dni, dziecko tam nocuje to jakby tego nie nazwać, jest to opieka naprzemienna. Gdyż ten rodzic zapewnia dziecku mieszkanie, odzież, zabawki, rozrywki, opiekę, pomoc medyczną( droższą niż rodzic u którego dziecko mieszka, bo najczęściej ze względu na odlegle miejsce zamieszkania nie może korzystać z pomocy lekarza rodzinnego i za wizyty płaci) i wszystko inne co jest niezbędne a ponadto jedzie po dziecko i je odwozi. Nierzadko kilkaset kilometrów. Robi to zapewne nie dla dokuczenia byłemu partnerowi ale dla dziecka. Pozdrawiam,

 14. Marcin pisze:

  Czy 500+ wlicza się w dochody przy wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych oraz prawnika z urzędu?

  • Anna Koziołkiewicz-Kozak pisze:

   Nie ma przepisu, który by to regulował, jednak sądzę, że tak. Na pewno trzeba informację o tym zawrzeć w oświadczeniu o stanie osobistym i majątkowym.

 15. Teresa pisze:

  Dzień dobry. Nie mogę zrozumieć tak wielkich zawiłosci w ustawach, które kwalifikują do 500+. Jestem samotną matką trójki dzieci. Dwoje są z małżeństwa. Po rozwodzie sama sprawowałam nad nimi opiekę. Od wrzenia 2015 roku jedno z dzieci niepełnoletnich podjęło naukę w miejscowosci swojego ojca, gdyż tam ma większe możliwosci rozwoju. Drogą prawną były mąż przejął całkowitą opiekę nad dzieckiem i każde z nas jest zobowiązane do łożenia alimentów w tej samej kwocie na te które zostało u danego rodzica. Przy staraniu się o 500+ gmina wliczyła mi alimenty które ja 'niby’ pobieram na jedno dziecko z małżeństwa, a te które ja 'niby’płacę to nie odejmują, gdyż twierdzą, że to nie dochód utracony i tym samym nie otrzymuję na nie 500+ bo dochód przekroczył 26 zł na osobę przez alimenty których nie dostaję. Dopiero za rok, ponoć mogę starać się o ten dodatek wychowawczy. Błagam niech Pani mi wytłumaczy tą zawiłosć za co będę Pani ogromnie wdzięczna.

 16. KASIA pisze:

  Witam. Moja sytuacja wygląda następująco. Mam dziecko prawie 3 letnie z byłym (od jakiegoś czasu) partnerem. Problem jest taki iż mamy wzięty wspólny kredyt na mieszkanie z którego żadne z nas nie chce się wyprowadzić. Ja nie mam gdzie się wyprowadzi, bo z mojej pensji (najniższa krajowa) nie byłabym wstanie niczego wynająć. Dodatkowo nie mam co liczyć ze spłacona już przez 3 lata cześć mieszkania zostanie mi zwrócona po wyprowadzce. Były partner wraca mi 1/2 wszystkich zakupów na dziecko ale nie mamy to w żaden sposób uregulowane. Moje pytanie jest następujące czy pomimo tego że mieszkamy z byłym partnerem w 1 mieszkaniu mogę się starć o 500+ czy muszę się wyprowadzić i wystąpić o alimenty żeby mi się dopiero należało ?

 17. Ania pisze:

  Witam, dostałąm właśnie orzeczenie z 500+ rozpatrzone pozytywnie.
  Sprawuję opieke naprzemienna z ojcem, mamy dziecko po mkiesiącu .. i tak też otrzymałam świadczenie, tj. co drugi miesiac.
  Nie wiem czy ojciec mojego syna złożył wniosek o to świadczenie, możliwe, że tak, bo ze swoja obecna partnreka kupili mieszkanie i cały czas ich pieniadze gonią. Ale jeśli nie starał się na niego to dlaczego tylko co drugi miesiac otrzymane jest świadczenie? przecież dziecko nie żyje co drugi miesiąc 🙂 Dla mnie to jest dziwne…

 18. Anita pisze:

  Witam, chciałabym zapytać ponieważ składałam wniosek o 500 plus i niestety nie dostałam. Sama wychowuję syna 20 lat syn się uczy w szkole zaocznej i sobie dorabia 300zł netto miesięcznie i córka 17 lat uczy się w szkole dziennej nie pracuje ja pracuje za minimalną stawkę w 2014 nie pracowałam ale teraz mam przedłużoną umowę od czerwca tego roku i podobno dlatego że przedłużyli mi umowę nie należy mi się świadczenie. Czy tak faktycznie jest?

 19. olakra1 pisze:

  Witam. Czy diety zagraniczne kierowców(pracujących w polskich firmach) wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych

 20. Justyna pisze:

  Witam! mam pytanie dot. ograniczenia władzy rodzicielskiej: tzn. rodzina pobiera świadczenie wychowawcze, od dnia 05.08.2016r. ojciec ma ograniczoną władzę rodzicielską i teraz od kiedy uchylić decyzję i czy świadczenie się dzieli i wypłaca za dni, które dziecko przebywało z rodziną (ustawa mówi o trzech przypadkach podziału: urodzenie dziecka, zgon i 18 lat) Dziękuje

 21. dominikad pisze:

  Jestem osoba niepelnoletnia (18 urodziny skoncze w lutym) mam 3 rodzenstwa. Rodzice dostaja 500+ tylko na trojke z nas wszystkich. Czy jesli bede chciala isc do pracy na weekendy to swiadczenie zostanie odebrane? Skoro i tak na mnie tego nie dostaja lecz na mlodsze z rodzenstwa?

 22. hoborata pisze:

  Witam serdecznie
  Mam pytanie odnosnie 500+ mamy z eks mężem opiekę na przemienna od 1-15 sprawuje ojciec od 16 ja Ja złożyłam wiosek od to świadczenie mąż ma za wysokie dochodyj ja otrzymuję 230 242 zl rożnie za swięta mam potracane.. Nigdzie nie doczytałam się ze będe otrzymywała to świadczenie w części. Czy słusznie dostawac powinnam tylko część tego
  pozdrawiam

 23. monika pisze:

  Czy jeśli 1dziecko ma innego ojca pozbawionego praw rodzicielskich,a 2 i 3 dziecko ma ojca i ma on prawa do nich (mają jego nazwisko)ale nie mieszkamy razem to czy on wlicza się do rodziny i muszę go podawac do rodziny i dochodu?

 24. EWA pisze:

  W pracy mam mieć wypłacone Swiadczenie z Zakładowego Funduszu Socjalnego – Boże Narodzenie 2016 i czy w związku z tym 500 + wlicza się do dochodu? Jeżeli nie to proszę o podanie art. na której to podstawie mogłabym pokazać to pracodawcy.

 25. Ela pisze:

  Czy stypendium socjalne jest brane pod uwage przy skladaniu wniosku o 500+?

 26. Anka pisze:

  Witam mam pytanie. Chcę starać się o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie cywilnej i zastanawiam się czy pieniądze z rządowego programu 500+ oraz zasiłek rodzinny z MOPS mam wliczyć do dochodu czy w ogóle o tych świadczeniach nie wspominac gdyż do dochodu z racji ustawy te świadczenia się nie wliczając? Dziękuję z góry za odpowiedź. Pozdrawiam.

  • Anna Koziołkiewicz-Kozak pisze:

   W oświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym trzeba ująć wszystkie otrzymywane świadczenia z wszystkich możliwych źródeł.

 27. Adam pisze:

  Czy świadczenie 500+ jest wliczane do dochodu jesli staramy sie o dodatek mieszkaniowy?

 28. Matka polka pisze:

  Witam,
  Mam takie pytanie. Jestem obecnie na urlopie wychowawczym -corka ma 13mc. Zamierzałam zlozyc wniosek o płatny urlop gdyz mam umowe o prace a takze o 500+.
  ( moj dochod utracony maz najnizsza krajowa) . Niedawno dowiedzialam sie ze znow jestem w ciąży i zamierzam isc na chorobowe. Czy 500+ nadal mi sie nalezy? Czy chorobowe bedzie liczone?
  Dziekuje za odpowiedź i pozdrawiam.

 29. Teresa pisze:

  Witam
  Mój syn zginął w czerwcu ub. roku. A dziewczyna syna urodziła w lutym dziecko.Prawnie należy się jej 500 +.Jesteśmy przed ustaleniem ojcostwa w sądzie.Myślę ,ze sąd wyda decyzję że ojcem małego Janka jest mój syn.Czy potem dziecku należeć się będzie renta rodzinna? Jeśli tak to czy wpłynie ona na 500 +.Temat jest bardzo bolesny ale o pewnych uregulowaniach trzeba wiedzieć.Pozdrawiam Teresa

 30. Monika pisze:

  W 2016 uzyskalam stypendium socjalne. Czy musze zglaszac je do mops jako dochod uzyskany czy bedzie sie wliczalo przy nowym wniosku?

 31. Karolina ju pisze:

  Witam, mam pytanie, mąż pracuje w polskiej firmie, ale wyjechal w delegację do Belgii, gmina wstrzymala wyplate swiadczenia 500 +, tłumacząc ze musza sprawdzic czy nie pobiera swiadczenia w Belgii, ale przeciez nie moze poniewaz nie pracuje w belgijskiej firmie, pytanie moje to co robic poniewaz kolega męża pracuje na takich samych zasadach i gmina wyplaca mu normalnie swiadczenia 500+, a nam kazali czekac

 32. Rafał pisze:

  Czy świadczenie to podlega ujawnieniu w oświadczeniu majątkowych wypełnianym przez osoby do tego zobligowane?

 33. Monika pisze:

  Czy 500 plus wpisuje się do oświadczenia majątkowego?

 34. MONIKA pisze:

  WITAM, bardzo proszę o pomoc gdyż staram sie o 500+ na pierwsze dziecko. W roku 2014 byłam studentką i otrzymywałam stypendium socjalne, na dzień dzisiejszy pracuje i nie otrzymuje stypendium. Po przeliczeniu dochodu nie przekraczam 800 zł na osobę lecz gdy doliczę stypendium z 2014 roku to wyjdzie mi około 900 zł. Pani z MOPS poinformowała mnie iż nie mogę sie starać o utacony dochód ze stypendium gdyż nie jest on wymieniony w ustawie jako dochód utracony. Pozdrawiam i z góry dziękuję za informację i radę.

 35. Kamila pisze:

  Witam. Aktualnie przebywam na zasiłku macierzyńskim, otrzymuje ok 1500 zł netto. Jestem panną, więc do wniosku nie wpisywalam ojca dziecka. Starałam się o 500+ na pierwsze dziecko. W 2014 roku pobieralam stypendium na studiach i dodając to do moich aktualnych dochodów (Mam tylko zasiłek macierzyński) to kwota dochodu przekracza próg 800 zł, ale zostało mi przyznane 500+ za pierwszy miesiąc. Czy jest w ogóle możliwe otrzymanie tylko na 1 miesiąc, a nie na cały okres? Czy warto sie odwołać, by dostać 500+ na cały okres? Dziękuję z góry za odpowiedź

 36. ddd pisze:

  Witam mam dwójkę dzieci. Jeden syn ma 4 lata i mam zasadzone alimenty. Drugi 7 msc i nie skladalam o alimenty. Czy jak mieszkamy razem ale mamy osobne gospodarstwo to czy dostane 500+?

 37. Barbara pisze:

  Witam, matka samotna, 2 dzieci, na pierwsze starsze dziecko alimenty sądowne, na drugie dobrowolne – do tej pory dostawalam 500+ na dwoje dzieci bo dochód nie przekraczał, weszły zmiany i matka samotna musi miec ustalone alimenty sądownie- ale pytanie czy na drugie dziecko tez? skoro na drugie nie ma kryterium dochodowego, przypomne – na pierwsze dziecko mam alimenty sadowne, z góry bardzo dziekuję za odpowiedz

 38. Paweł pisze:

  Witam,bardzo proszę o pomoc staram się o 500+ i nie wiem czy mogę odliczyć od dochodu alimenty które są pobierane przez komornika od razu z firmy w której pracuje, a szef odlicza mi je od pensji .

 39. Łukasz pisze:

  witam staram sie o mieszkanie komunalne w Warszawie pracuje na umowę o prace oraz moja żona dostaje świadczenia rodzine plus wychowawcze ( 500 złotych oraz 1000 zł kosiniakowego) w zwiazku z tym pytanie czy świadczenia wychowawcze oraz rodzinne ( 500 plus oraz kosiniakowe) dodatkowo wliczają się do dochodów mojej rodziny które bedziemy musieli przedłozyc gminie w zwiazku ze staraniami o mieszkanie ?

 40. Anna pisze:

  Witam. Prosze o informacje jakie kryteria panuja w ssadach by uzyskac zwolnienie z kosztow. chodzi mi o to czy jest jakis pulap ile na osobe musi zostac w rodzinie by dostac zwolnienie z kosztow sadowych i miec tzw. minimum egzystencji. Bede wdzieczna za odpowiedz. Pozdrawiam.

  • Anna Koziołkiewicz-Kozak pisze:

   Nie ma, niestety podlega to indywidualnej ocenie…

 41. emilia pisze:

  dzien dobry jakie dokumenty potrzebne sa do otrzymania 500+

 42. Patryk pisze:

  Witam!
  Czy dochód 3 najstarszego dziecka z tym samym adresem zameldowania jest brany pod uwagę w programie 500+, tzn czy jest wliczany w dochód domowy i dzielony przez członków rodziny?

  • malgorzata pisze:

   witam jestem po rozwodzie wszelkie prawa mam ja do dzieci byly maz ma ograniczona wladzei przebywa za granica zostalo mi wstrzymane 500+ i wniosek wyslany do lubelskiego wojewody czekam juz 8 miesiecy na sprawdzenie zlozylam nowy wniosek w sierpniu i dodam ze nawet nie dostalam na drugie dziecko bez dochodow i znowu czekam

 43. Kamila pisze:

  Witam
  Dostałam odmowną decyzje na pierwsze dziecko , doliczone zostały zasądzone alimenty do dochodu rodziny , których nie otrzymuje od ojca dzieci i komornika – egzekucja jest bezskuteczna .
  Organ nie stosuje mechanizmu utraty zasadzonych alimentów / bezskuteczności alimentów , ponieważ ojciec dzieci żyje i w dalszym ciągu jest zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych !!!

  Jak ja mam zmusić ojca dzieci do płacenia alimentów ??????
  Jakie jest nasze prawo ???? to najlepiej nie pracować , pobierać wszystkie zasiłki
  Dlaczego gmina dolicza mi alimenty , których nie mam!!!!

Poprzedni wpis:

Następny wpis: