Skontaktuj się!

Władza rodzicielska a prawo do informacji

Anna Koziołkiewicz-Kozak14 maja 2018Komentarze (0)

Czytelniczka pyta:

Czy szkoła  ma prawo odmówić udzielenie  informacji na temat dziecka postępów, frekwencji  powołując się na postanowienie sądu – bądź informację uzyskaną od matki. W postanowieniu występuje jasne  sformułowanie: “Ograniczenie władzy rodzicielskiej  do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka: wyboru szkoły i zawodu”. Co ono w praktyce oznacza?

Przypominałam już wielokrotnie, że ograniczenie władzy rodzicielskiej do określonych uprawnień oznacza, że rodzicowi, którego władza rodzicielska jest ograniczona przysługują tylko te wskazane uprawnienia.

Zobacz np. Ograniczenie władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka

Jeśli w orzeczeniu mowa o wyborze szkoły i zawodu, to tylko w tych dwóch kwestiach rodzic współdecyduje. Wybór szkoły to nie to samo co “edukacja”, “wgląd w edukację dziecka” itp. ogólniejsze określenia. Czy jednak oznacza to, że rodzic z takim wyrokiem nie ma prawa informacji.

Wydaje się to wniosek za daleko idący, przede wszystkim ze względów pragmatycznych – jak rodzic ma współdecydować o wyborze szkoły, jeśli nie ma na bieżąco wglądu w sytuację szkolną dziecka?

W kwestii tej zapytanie wystosował Rzecznik Praw Dziecka (zapytanie Rzecznika Praw Dziecka), podkreślił, że “stosowana przez placówki oświatowe praktyka odmowy udzielania informacji o dziecku i jego postępach w nauce oraz różna interpretacja orzeczenia sądu – w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców do istotnych spraw dziecka – jest niewłaściwa i skutkuje trudnościami w wykonywaniu orzeczeń sądów w omawianym zakresie, a w niektórych przypadkach, nierespektowaniem prawa rodzica do uczestnictwa w życiu dziecka.

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości analizuje różne sposobu określania władzy rodzicielskiej w orzeczeniach sądu (łatwiej byłoby, gdyby była większa jednolitość w używanych określeniach…). Ostatecznie stwierdza, że ze względów celowościowych, o których napisałam powyżej, ograniczenie władzy rodzicielskiej do decydowania o wyborze szkoły mieści w sobie także prawo do informacji. Zastrzega jednak, że to tylko interpretacja, sugeruje też w wątpliwych wypadkach zwrócenie się o wykładnię do sągu.

Zwrócenie się o wykładnię w razie silnego sporu z drugą strona może być dobrym pomysłem, przedłożenie w szkole interpretacji sądu powinno uciąć wątpliwości (gorzej, gdy sąd zinterpretuje swoje własne orzeczenie inaczej niż zakładamy).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 749 861e-mail: annakoziolkiewicz@wp.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł! Jednak jeśli szukasz pomocy w swojej sprawie to musisz wiedzieć, że moja odpowiedź ma charakter odpłatny. W tym celu skontaktuj się ze mną, korzystając z zakładki Kontakt.

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Koziołkiewicz-Kozak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Anna Koziołkiewicz-Kozak z siedzibą w Gdańsku.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem annakoziolkiewicz@wp.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: