Skontaktuj się!

Swoje stanowisko na temat realizacji kontaktów w warunkach epidemii wyraziłam. Napisałam też, jakie są wskazania w tej kwestii Ministra Sprawiedliwości.

Natomiast dziś bardzo Cię zachęcam – posłuchaj krótkiej (nieco ponad 5 minut) wypowiedzi doświadczonego mediatora Janusza Kaźmierczaka:

Wideokryzysownik ROPS – Janusz Kaźmierczak o realizacji kontaktów dzieci z rodzicami po rozstaniu

Jasno, prosto i co najważniejsze z trafnymi przykładami. Wprawdzie trudno mi podzielić wyrażonego pod koniec optymizm, co do tego, jak epidemia nas zmieni… Ale na pewno bardzo warto zastosować się do podanych w tej wypowiedzi czterech rad:

  1. Współpracuj z drugim rodzicem.
  2. Wyłącz rywalizację.
  3. Zachowaj zdrowy rozsądek.
  4. Wykorzystaj środki komunikacji na odległość.

Pewnie, że łatwiej powiedzieć, niż zastosować w trudnej, konfliktowej sytuacji… ale to nie znaczy, że to nie są sensowne rady. Tylko trudne.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 749 861e-mail: annakoziolkiewicz@wp.pl

Jeden z ostatnich artykułów – o tym, czy warto regulować kontakty z dzieckiem wzbudził spore zainteresowanie. I, jak to zwykle bywa, dodatkowe pytania. Dziś odpowiadam na jedno z nich:

Jak uregulować kontakty z rodzicem, który ma nieregularną pracę? Jest strażakiem, pielęgniarką, recepcjonistką w hotelu, marynarzem, pilotem, kierowcą TIR-a…? 

Oczywiście kontaktów takich nie da się uregulować standardowo. Nie wchodzi w grę “każdy parzysty weekend od piątku po zakończeniu zajęć szkolnych do poniedziałku do rozpoczęcia zajęć szkolnych”. Ani “każdy wtorek i czwartek godz. 16.00-19.00”.

Z pomocą przychodzi jednak harmonogram pracy. W większości tego rodzaju zawodów, które łączą się dyżurami lub wyjazdami wiesz przecież wcześniej, czasem nawet z rocznym wyprzedzeniem, kiedy przypadają dni, w które pracujesz. Pozostaje zatem zaplanować kontakty w oparciu o Twój “rozkład jazdy”.

Jeśli jesteście w miarę zgodni, pewnie dawno sami na to wpadliście i ustalacie datę Twoich spotkań z dzieckiem na bieżąco. Jeśli tak jest i działa, to nie ruszaj.

Także u mediatora stosunkowo często zawiera się tego typu ugody, oparte o sposób pracy jednego, a czasem obojga rodziców. W takim przypadku trzeba ustalić ogólne reguły działania. Najczęściej wystarczające jest:

 • zobowiązanie do przekazania z odpowiednim wyprzedzeniem harmonogramu pracy – dyżurów, wyjazdów itp.
 • czasem potrzebna jest ogólna regułą ilościowa (czyli np. przyjęcie zasady, że każdy rodzic spędza z dzieckiem połowę weekendów, połowę wakacji itd.)
 • zasada ustalania konkretnych terminów w odniesieniu do harmonogramu (np. jeśli ktoś ma dyżury co do zasady co drugi weekend – “weekendy, w których nie ma dyżuru”, jeśli praca łączy się z wyjazdami za granicę “weekendy, w które jest w Polsce”)
 • ewentualne “reguły kolizyjne”, to bywa przydatne, jeśli oboje rodzice pracują w sposób nieregularny

Pozostaje jednak pytanie, czy w taki sposób da się uregulować kontakty postanowieniem sądowym? Otóż tak i choć parę lat temu bywało to trudne, obecnie zazwyczaj nie ma problemu, o ile się precyzyjnie opisze mechanizm, według którego kontakty mają się odbywać. Jeśli masz wątpliwości, jak to zapisać, pomyśl o jednej prostej zasadzie. Osoba z zewnątrz, która pierwszy raz w życiu widzi ustalenia, jeśli weźmie do ręki postanowienie sądu i Twój harmonogram pracy, będzie ew stanie bez problemu ustalić, z kim aktualnie powinno przebywać dziecko.

Poniżej przedstawiam Ci przykładowy plan kontaktów – wniosek o ich uregulowanie dla marynarza, który dostaje swój harmonogram z rocznym wyprzedzeniem. Oczywiście dane są fikcyjne, ale takie wnioski często piszę i takie postanowienia w efekcie sądy wydają.

Wnoszę:

1. o uregulowanie kontaktów wnioskodawcy Jana Kowalskiego z małoletnią Zuzanną Kowalską ur. 15 maja 2010 roku w Gdańsku w czasie roku szkolnego poza miejscem zamieszkania małoletniej bez obecności jej matki:
a) w każdy pierwszy i ostatni weekend pobytu wnioskodawcy w Polsce od piątku po zakończeniu zajęć lekcyjnych małoletniej do poniedziałku, z jednoczesnym zobowiązaniem wnioskodawcy do odwiezienia małoletniej w poniedziałek na zajęcia szkolne, w przypadku gdy piątek będzie dniem wolnym od zajęć szkolnych wnioskodawca odbierze małoletnią z jej miejsca zamieszkania o godz. 10.00, a w przypadku gdy poniedziałek będzie dniem wolnym od zajęć szkolnych wnioskodawca odwiezie małoletnią do jej miejsca zamieszkania o godz. 10.00,
b) we wszystkie dni pobytu wnioskodawcy w Polsce w czasie wakacji letnich od godz. 10.00 pierwszego dnia pobytu wnioskodawcy w Polsce do godz. 18.00 ostatniego dnia pobytu wnioskodawcy w
Polsce,
c) we wszystkie dni pobytu wnioskodawcy w Polsce w czasie ferii zimowych od godz. 10.00 pierwszego dnia pobytu wnioskodawcy w Polsce do godz. 18.00 ostatniego dnia pobytu wnioskodawcy w Polsce,
d) we wszystkie dni pobytu wnioskodawcy w Polsce w czasie ferii świątecznych Wielkanocnych tj. od pierwszego dnia ferii od godz.
10.00 do ostatniego dnia ferii do godz. 18.00,
e) we wszystkie dni pobytu wnioskodawcy w Polsce w czasie ferii świątecznych związanych z Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem tj. od pierwszego dnia ferii od godz. 10.00 do ostatniego dnia ferii do godz. 18.00,
2. o zobowiązanie wnioskodawcę do przekazania uczestniczce postępowania rocznego harmonogramu rejsów najpóźniej do 31 stycznia każdego roku.

Warto wziąć pod uwagę  w jaki sposób ustalane są harmonogramy pracy. W podanym przykładzie wzięłam pod uwagę, że plan rejsów był układany tak, by pobyt w Polsce na święta Bożego Narodzenia przypadał co drugi rok, stąd wniosek o uregulowanie w taki sposób by wszystkie święta, które ojciec spędza w Polsce, spędzał z córką. Konieczne jest też wzięcie pod uwagę charakteru poszczególnych dni wolnych. Np. ferie zimowe i Wielkanoc przypadają w różnych datach, więc pomimo wskazania, że ojcu przypadają wszystkie te dni, w praktyce i tak wiele z nich go ominie.

Oczywiście w sytuacji idealnej, tzn. gdy porozumiewacie się, wszelkie takie kwestie można elastycznie korygować na bieżąco. Jeśli np. z przyjętej reguły wyniknie że ojciec spędza z dzieckiem trzeci raz długi weekend majowy, można umówić się na zmianę. No ale, o tym pisałem już wielokrotnie. Sztywne reguły zazwyczaj niezbędne są tam, gdzie porozumienia nie ma, a wtedy takie rady na niewiele się zdadzą. W takim przypadku można albo pogodzić się z tym, że sytuacja po rozstaniu zawsze powoduje ogrom niedogodności, albo jeśli faktycznie zabrakło jakiejś refleksji i jest jakiś systemowy problem, który za każdym razem powoduje znaczną dysproporcję spędzanego z dzieckiem czasu, próbować to zmienić formalnie, składając wniosek o zmianę sposobu uregulowania kontaktów. Oczywiście ma to sens, jeśli w Twojej sytuacji zawodowej da się wymyślić coś lepszego.

 

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 749 861e-mail: annakoziolkiewicz@wp.pl

Czytelniczka pyta:

Mamy wspólne mieszkanie. Jesteśmy w trakcie sprawy o rozwód. Mąż najpierw wyprowadził się, wtedy płaciłam wszystkie opłaty. Potem stwierdził, że jednak chce mieszkać i zajął jeden pokój, zamknął go na klucz. Nie mieszka tam, zrobił to po prostu nam na złość, żebyśmy z dziećmi mieli mniej miejsca. Ale przede wszystkim nadal nie płaci swojej części za mieszkanie i dług rośnie. Płacę regularnie swoją część. Czy komornik może zająć moje konto, żeby odzyskać dług?  

Niestety nie mam dobrych wieści dla Czytelniczki.

Wspólne zamieszkiwanie w toku sprawy rozwodowej

 

Jeśli mieszkanie jest wspólne (wchodzi w skład majątku wspólnego), to każde z małżonków ma prawo w nim mieszkać.

Jedynym wyjątkiem jest możliwość orzeczenia przez sąd rozwodowy eksmisji już w toku sprawy w ramach zabezpieczenia w sytuacji – jak mówi przepis “rażąco nagannego postępowania”. W praktyce najczęściej chodzi o nadużywanie alkoholu lub substancji psychotropowych i przemoc.

Podobny efekt uzyskać można przed sądem cywilnym składając wniosek o zobowiązanie małżonka do opuszczenia mieszkania w trybie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Także w tej spawie musisz wykazać zachowania uniemożliwiające spokojne wspólne zamieszkiwanie. Najczęściej są to przemoc, awantury, wyzwiska, niszczenie mieszkania, zakłócanie spokoju nocnego.

Opłaty za mieszkanie w trakcie sprawy o rozwód

 

Także opłaty obciążają w całości oboje małżonków. Nie ma “Twojej połowy – mojej połowy”. Żadne zaznaczanie w przelewach “1/2 opłaty za lokal przypadająca na XY” nie będzie skuteczne.

Jeśli powstanie zaległość, wierzyciel może według swojego uznania prowadzić egzekucję z którego konta chce. Co więcej, nawet jeśli chciałby być życzliwy, to nie bardzo może, bo jeśli Twój małżonek byłby niewypłacany i zrezygnowałby ze ściągania pieniędzy od Ciebie działaby na szkodę wspólnoty mieszkaniowej / spółdzielni.

Jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie rozdzielności majątkowej. Wówczas każde z Was staje się automatycznie właścicielem w 1/2 części. W efekcie, nawet jeśli nawet zapłacisz za całość, masz możliwość żądać od drugiego współwłaściciela zwrotu. Rozdzielność majątkową można w sytuacji braku zgody małżonka uzyskać w sądzie.

Kiedy jest sens rozważać wprowadzenie rozdzielności majątkowej? Przede wszystkim, jeśli sprawa rozwodowa potrwa jeszcze raczej długo. Jeśli wyrok jest tuż, tuż i raczej nie zostanie zaskarżony, to nie warto wszczynać kolejnej sprawy. W chwili uprawomocnienia się wyroku o rozwód, automatycznie staniecie się współwłaścicielami Waszego mieszkania w 1/2 części.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 749 861e-mail: annakoziolkiewicz@wp.pl

Jakie są skutki rozwodu i podziału majątku jednego z udziałowców spółki z o.o.?

Serdecznie polecam rozmowę z Panią Mecenas Aleksandrą Gaczek, autorką bloga Rozwód Katowice. Adwokat o rozwodzie na Śląsku na blogu Pani Mecenas Anety Kułakowskiej –  ZARZĄD W SPÓŁCE Z O. O. – O prawach i obowiązkach członków zarządu w spółce kapitałowej:

Jak spółka może uniknąć zaskoczenia po rozwodzie jednego z udziałowców – udziały w spółce z o.o. w przypadku rozwodu i podziału majątku jednego ze wspólników. Rozmowa z Adwokatem Aleksandrą Gaczek

Z wywiadu dowiesz się m.in:

 • Do kogo należą udziały w spółce z o.o., które zostały objęte lub zakupione w trakcie trwania małżeństwa przez jednego z małżonków?
 • Jak zabezpieczyć spółkę i udziałowców, przed zmianami w strukturze udziałowej, które mogą się wydarzyć po rozwodzie i podziale majątku jednego z udziałowców?
 • Jak wygląda podział majątku udziałowca po rozwodzie?
 • Czy sprzedaż udziałów, które wchodzą w skład wspólności majątkowej małżeńskiej udziałowca wymaga zgody współmałżonka?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 749 861e-mail: annakoziolkiewicz@wp.pl

Jak zabezpieczyć dziecko w sytuacji rozstania rodziców? Do kogo się zwrócić? Polecam kompendium wiedzy – Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców – poradnik dla  rodziców i profesjonalistów.

Po kolei zestawione są prawa dziecka, prawa i obowiązki rodziców oraz obowiązki następujących instytucji w sytuacji rozpadu rodziny:

  1. placówki oświatowe
  2. instytucje pomocy społecznej
  3. sąd
  4. służba kuratorska
  5. opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów
  6. Policja
  7. ochrona zdrowia
  8. organizacje pozarządowe

Pod koniec, jest też ładna, prosta bajka o rybce, której rodzice postanowili się rozstać. Może być dobrym wstępem do rozmowy z młodszym dzieckiem. O tym, jak bajkoterapia może pomóc, przeczytasz w artykule Bajkoterapia na stronie Fundacji “Dajemy Dzieciom Siłę”.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 749 861e-mail: annakoziolkiewicz@wp.pl